katakana cheat sheet reversed

From Petr Sladek

Jump to: navigation, search
Jpzh.png
Článek obsahuje japonský text.
Bez vhodného fontu nejspíš místo kandži nebo kany uvidíte otazníky, obdélníčky či jiné znaky.

Petr Sladek presents special table for reading Japanese katakana.

This table is different, unlike the other katakana cheat sheet, it is ordered by its shape, not by the rules of Japan.

smiley characters ン n ソ so ツ cu シ ši
simple lines ノ no メ me ヘ he ハ ha
more straight lines ニ ni キ ki エ e サ sa リ ri ミ mi
vertical shapes ト to イ i オ o
cross shapes ナ na チ či テ te
box shapes ロ ro コ ko ユ ju ヨ jo ヰ wi
"fu" and up フ fu ラ ra ヲ wo ワ wa ウ u ケ ke
"fu" and down ス su ヌ nu ク ku タ ta ネ ne マ ma
very small "fu" ア a ヤ ja ヱ we
"L" shape レ re ル ru ヒ hi セ se モ mo
beetle shapes カ ka ホ ho ム mu

and about the nigori sound changes:

  • ka -> ga
  • sa -> za
  • ta -> da
  • ha -> バ ba
  • ha -> パ pa
Personal tools